• Bel Nu:

    +31 (0)36 540 66 60

Klant Login

Contact

Certificeringen

 

OASIS investeert voortdurend in het verbeteren van onze processen en procedures en zijn geaccrediteerd volgens de volgende internationale normenISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS). De nadruk ligt op klanttevredenheid, de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en de continue verbetering daarvan. OASIS kiest voor een praktische aanpak met gezond verstand waarbij de tevredenheid van haar klanten consequent centraal staat.

 

 ISO 27001 is de internationale norm voor  beveiligingssystemen voor informatiebeheer (ISMS). OASIS beoordeelt op grond van deze norm continu de vertrouwelijkheid en integriteit van onze eigen informatie, de informatie van onze belanghebbenden en de naleving van wet- en regelgeving.  

 

 ISO 14001 omschrijft de eisen voor een milieubeheersysteem (EMS) dat een organisatie kan gebruiken om zijn milieuprestaties te verbeteren. Dankzij deze accreditatie kan OASIS aantonen dat we op een milieuvriendelijke en maatschappelijk bewuste manier handelen.

 

 

 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI). Naleving van de PCI-norm houdt in dat OASIS zich houdt aan een pakket specifieke veiligheidsnormen dat is opgesteld om kaartinformatie gedurende en na financiële transacties te beschermen. Alle kaartaanbieders eisen naleving van de PCI-norm.