• Bel Nu:

    +31 (0)36 540 66 60

Klant Login

Contact

Veilige back-up tape opslag


Wist u dat:
  • 40% van de bedrijven hun activiteiten moet stoppen wanneer ze niet binnen 72 uur van een levensbedreigende calamiteit kunnen herstellen?
  • data op een back-up tape al bij 48°C in gevaar komt en bij 52°C grotendeels verloren zal gaan?
  • bij veel bedrijven de waardevolle back-up tapes gewoon door één van de medewerkers mee naar huis wordt genomen? Wat gebeurt er als op een hete zomerdag nog even boodschappen worden gedaan en de auto een uurtje in de zon staat?
  • professioneel beheer en lange termijn-opslag van uw back-up deel uitmaakt van uw bedrijfscontinuiteitsplan?

Uw kostbare data veilig opgeslagen!

De continuïteit van uw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de digitale data opgeslagen op uw servers of opslagsystemen. Wanneer er onverhoopt een calamiteit optreedt, zijn back-up tapes vaak het allerlaatste redmiddel. Veilige externe opslag van uw back-up tapes is daarom van het grootste belang.


Optimale beveiliging van uw back-up tapes

OASIS slaat uw back-up tapes op onder geklimatiseerde en geconditioneerde omstandigheden.
De specificaties van de datakluis voldoen aan de hoogste normen die wereldwijd bekend zijn. Uw back-up tapes zijn slechts onder strikte voorwaarden toegankelijk, maar altijd opvraagbaar. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan is de beschikbaarheid van de informatie op uw back-up tapes gewaarborgd.


Opslag voor alle soorten opslag tapes

OASIS zorgt voor de opslag en het beheer van alle verschillende soorten opslag tapes. LTO tapes, DLT tapes of andere soorten van datadragers. Onze geklimatiseerde opslag is niet alleen veilig, maar zorgt er ook voor dat de levensduur van uw LTO of DLT tapes wordt verlengd. Mocht u de gegevens op uw back-up tapes toch willen vernietigen, ook daar kan OASIS u op een professionele manier mee van dienst zijn.