Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

OASIS heeft als doel om klimaatneutraal te opereren. Hiertoe heeft OASIS diverse acties in gezet om haar CO2- uitstoot te beperken en te compenseren.

OASIS en CO2- uitstoot

  • De CO2-uitstoot van het wagenpark heeft OASIS met duurzame en milieuvriendelijke voertuigen zoveel mogelijk gereduceerd.
  • In de archiefdepots in Utrecht en Almere werkt OASIS met bewegingssensoren. Hierdoor bespaart OASIS aanzienlijk op energieverbruik en reduceert daarmee tegelijkertijd de uitstoot van CO2.
  • Al het vernietigd papier wordt in Nederland gerecycled, waardoor er op CO2–uitstoot wordt bespaard. OASIS heeft goede afspraken gemaakt met een gecertificeerde leverancier voor papierrecycling.
  • Alle onvermijdelijke uitstoot die daarna nog overblijft, zowel van de auto's als van het kantoor, compenseert OASIS door te investeren in duurzame projecten.

Samenwerking met re-integratie- en ontwikkelbedrijven

Gedurende een aantal jaren maakt OASIS regelmatig gebruik van de medewerkers van de MareGroep en Breed Documentconversie. Deze re-integratie- en ontwikkelbedrijven begeleiden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij  hun ontwikkeling en re-integratie.